تهیه و نگارش انواع طرح توجیهی و ایده های سرمایه گذاری

معرفی ایده های سرمایه گذاری و کارافرینی جدید و تهیه طرح های توجیهی با نرم افزار کامفار ****( گروه مهندسین مشاور نوین طرح ) *****شماره تماس 09361506674 ****** مهندس امینی

تهیه و نگارش انواع طرح توجیهی و ایده های سرمایه گذاری

معرفی ایده های سرمایه گذاری و کارافرینی جدید و تهیه طرح های توجیهی با نرم افزار کامفار ****( گروه مهندسین مشاور نوین طرح ) *****شماره تماس 09361506674 ****** مهندس امینی

تهیه و نگارش انواع طرح توجیهی و ایده های سرمایه گذاری
مراحل تهیه و نگارش طرح توجیهی درخواستی شما بدین شرح است:

1-ارائه درخواست:
ارائه درخواست شما با تماس تلفنی یا تلگرام به شماره 09361506674


2- نگارش طرح و ارسال گزارش
مدت زمان مورد نیاز برای نگارش بسته به نوع طرح متفاوت است. به طور میانگین 3 تا حداکثر 5 روز برای نگارش طرح مورد نیاز است. پس از گذشت این مدت زمان و اتمام طرح، گزارشی از خلاصه محاسبات طرح برایتان ایمیل تلگرام یا پست می گردد.

3- تسویه حساب
در صورت تایید شما و واریز هزینه، کل فایل طرح تقدیم می گردد.

4- نحوه ارسال طرح
نحوه ارسال از طریق ایمیل ، تلگرام یا پست بنا به درخواست متقاضی خواهد بود.

5- خدمات پس از تحویل طرح
پس از تحویل طرح چنانچه طبق نظر شما یا کارشناس بانک نیاز به اصلاحات در پارامتر های مورد بحث در طرح بود ،کلیه تغییرات تا مرحله تایید طرح به صورت رایگان در کوتاهترین زمان ممکن صورت می گیرد.برای سفارش طرح توجیهی خودتان با اینجانب در ارتباط باشید

مهندس امینی 09361506674

گروه مهندسین مشاور نوین طرح


عضویت در کانال ما (نوین طرح)

https://t.me/entarh
 business plans & investment  idea will be  prepare by Our writers specialize 


  •  our  goal is   to help you  make business plan that is well structured to   reach you in securing the financing you can  need to  take your business  from any idea


To order an  business plan   with  Mr. Amini ,  in the shortest time.


telegram:  @entarh            

     yahoo:  amini.zadeh@yahoo. com
 
         gmail : amini.zadeh2012@gmail. com


sample of written business plan with us


Solar Power Plant Explanation   

Greenhouse design for saffron

Integrated justification   welfare  Sevices    Gasoline and  Ardestan gas  

Scorpio training justification      

Explanation of the development of the oil refining company   Atlas of the World  

Embroidery justification   Esfahan       

Justification   Manufacture of medical cooling coils

Breeding livestock breeding design    

Explain the justification   

Justification   Production of PET bottles

Justification   Wireless lines

Hydroponic greenhouse design   Flowers and Plants    Ornamental

The explanation of the polyethylene pipe   Taibad

Tax and Tax Financial Services   Accounting  

Justification   packing    Date

Breeding plan for breeding and breeding in captivity (ram)

The justification for building a marketplace   Day of manuajan    

Corrugation justification   Reagan Bam  

The justification of completing and equipping the hotel and boardroom of the Araman Complex

Brief explanation of car parts

The justification of the village of tourism in Shirvan   

Irrigated Saffron Cultivation Greenhouse   In the greenhouse     

Wall and ceiling block explanation     -   Nine cement pile   

Explanation of the completion and equipping of the 4 star Tabriz Hotel

Concrete wall masonry scheme      

Hyundai Trust and Buy & Sell   Repairs

Solar Power Plant Explanation   Photovoltaics   1 mega     Watti

Solar Power Plant Explanation   Photovoltaics   100 kg   Watts

Briefing of Sun Khomin Sports Complex

Justification    Nayin's carpet   

Explanation of the Mako culture and industry

Justification   Worm Worm Worm   

Leeches breeding and reproduction plan   

Milk calf breeding plan   Fat 15000 Rossi

Sheep breeding plan   Lamb fattening    20,000 races

Factory production justification   Medicinal Herbs Medicines    Takab

Self-adhesive insulation design  

Isfahan Auto Valve Design   

50 colony bee justification plan   

Waste Waste Consolidation Plan

The plan was explained by planting Saffron and Gol Mohammadi

The justification of the construction of the cobblestone garden

Artificial Grass Briefing   Kerman       

Distribution justification   Medical Supplies       

Solar Power Plant Explanation   Photovoltaics   3 megawatt  

Together   Coffee   

Automotive production and assembly justification

Sheet and Composite Explanation

Center explanation   Depending on the place of addiction and work   

Brief explanation of the women's hairdressing salon

Romanov's sheep breeding justification   

The justification of the toiletries   

Nutritional packaging explanation

Purification scheme for waste oil treatment

Explanation of CHP power plant 

Biogas Oil Recovery Plan   

The oil extraction and drying peanuts explanation scheme

Carton justification  

Fadak Ayazyan Construction Project Basics

Organic fertilizer explanation

Enhancement of the Enamel Handicraft

Saffron and garlic planting and processing steps justification plan   

Construction design justification   Commercial Complex or Sale of Land Parcels

Brief explanation of the device for producing a labyrinth machine  

Brief explanation of the production of automotive parts

Brief explanation of recreational sports cinema restaurant complex

Traditional restaurant justification

Basketball and aquarium tunnel design

Brief explanation of cutting types   Rock

Brief explanation of the production of types   Kitchen appliances

Justification    Agricultural Services Collection-   

Animal nutrition and nutrition supplements design

Workshop justification   confectionary

Justification    Handmade carpet with centralized management

Tile justification

Pool explanation   Paradise Abby  

Brief explanation of petrol and gasoline welfare services

Explain the justification    Delfard

Vegetable and fruit juice justification  

Laboratory Collaborator Testimonial Design    Hydrostatic reservoirs  Seamless Abhar

Justification   Packaged beans and sugar

Livestock breeding scheme for heavy livestock, meat and dairy cattle  100 ver

Brief explanation of the construction of 10,000-tonne industrial refrigerators  

Selenium drug justification plan  

Workshop justification   Confectionery and Fantasy Bread

The justification of the construction and development of the hospital  150 Kerman Kerman Sleep beds

Explanation of the Shushtar Solar Power Plant of 20 megawatts

Fruit and Stuff Package Briefcase       

Brief Description of Breeding Quail 5,000    Piece

pvc Explanation of Isfahan pipe and fittings

Explanation of the power plant - Tabriz  

Greenhouse design   Siffy  

Persian Gulf Lake Dolphinarium Project   Tehran

Brief explanation of Yazd pottery and pottery

Aluminum profile justification plan

Fruit concentrate justification  

Romanov's sheep breeding justification     

Brief explanation of petrol and gasoline welfare services

Justification    Dental Clinic  

Explanation of Rosé Essence Essence

Textile Hard Textile Recovery Reasoning

Brief justification of recycling waste